Stednavneforskning

Navne på -rup betegner landsbyer, der er torper, dvs. udflytterbyer fra en større, hvilket i næste instans Dærup nok alligevel er, altså en udflytterby fra Flemløse.

Generelt bidrager stednavne til datering af landsbyens alder. Navne på -løse afslører, at byen er etableret i jernalderen, dvs. 2-3-400 år f./e.K.F. Landsbyer på -tofte, fx Voldtofte er vikingetids­produkter. Det samme gælder byer på -rup, (-trup, -drup), som for de flestes vedkommende har et personnavn foranstillet, men ofte kan det være en betegnelse for et naturfænomen, fx en lille bakke.

Links til stednavne og stednavneforskning:

http://denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Sprog/Navne/Stednavnes_orddele

https://da.wikipedia.org/wiki/Danske_stednavne#Danske_stednavnes_tidsf%C3%A6stelse