Tak til …

Indledningsvis vil jeg en gang for alle understrege, at jeg drager nytte af andres arbejde, og jeg vil en gang for alle takke lokalhistorikere på Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv for det store arbejde, de gennem mange år har udført. Desværre har jeg ikke navne på alle enkeltpersoner – derfor denne generelle tak, som alle nuværende derfor også kan tage imod.

Ligeledes har jeg en posthum tak til postbud P. Jensen, Flemløse, som i Aarbog for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter 1917-1922, 1922-25, 1926-1930 og 1931-1936 beskrev en lang række sogne i Baag herred, herunder Flemløse sogn. Han er for længst død, men hans arbejde er stadig nyttigt.

Konsulentbistand har jeg også ind imellem fået af lokalhistorikeren Hans Nørgaard, Egebjerg. Tak for den.

Hans Jørgen Andersen, Elmegård har lånt mig et manus, udarbejdet i 1950’rne af Slægtsgårdsforeningen. Det indeholder også mange brugbare oplysninger. Tak for det.

Det bør også understreges, at denne wiki vil være under permanent opbygning. Manglende data forskellige steder betyder blot, at de er undervejs …

Tilbage