Matrikel nr. 10, Løbergården

Fæstebønder på gården:

Niels Andersen, 1703-1783
Han fik fæstebrev på gården 31. juli 1732
Kilde: GLA

Niels Andersen var første generation af fire, der var fæstebønder på Løbergården. Efterfølgeren, Anders Andersen var gift med enken, men hendes søn, Rasmus Nielsen, hvis far altså var Niels Andersen, blev anden generation; Niels Rasmussen tredje og Niels Nielsen fjerde generation. Samme slægt 1732 – 1865 bortset fra 14 år. 119 år.

Anders Andersen
Fik fæstebrev på gården 30.juli 1774.
Blev 14.11.1774 gift med enken i gården, Karen Rasmusdatter
Kilde: GLA

Rasmus Nielsen, 1760-1848

Løbergården omkring 1790

Han var søn af Niels Andersen og fik fæstebrev på gården 16.marts 1788.
Døbt 6.03.1760. Død 4.02.1848.
Kilde: GLA og Real- og navneregister til Skøde- og panteprotokollen 1798 – 1853, Arkivalieronline, ligeledes FT 1801, Arkivalieronline

Niels Rasmussen, 1796-
Han var søn af Rasmus Nielsen og blev gift med en datter fra Kellerhavegård, Anne Kirstine Nielsdatter, 1803- Datter af Niels Jensen.

Han betalte indfæstning 400 rbd sedler 21.09.1829
Kilde: GLA og FT 1834, Arkivalieronline

Niels Nielsen
Sønnen, som fik arvefæsteskøde på gården 7. dec. 1863, læst 8. juli 1864. På dette tidspunkt var gården på 5-2-0-2 ½ .
Han frasælger en del parceller og mageskifter med Anders Pedersen, matr.nr 62 Fladmose i Køng sogn. De bytter.
Skøde til Anders Pedersen.
Kilde: GLA

Anders Pedersen, 1823-1887
Skøde 30.juli 1865. Solgte 1888
Kilde: GLA og FT 1870, Arkivalieronline

Hans Jørgensen, 1847-1918
Skøde 1888
Kilde: GLA og FT 1890, Arkivalieronline