Matrikel nr. 10, Løbergården

Fæstebønder på gården:

Niels Andersen, 1703-1783
Han fik fæstebrev på gården 31. juli 1732
Kilde: GLA

Anders Andersen
Fik fæstebrev på gården 30.juli 1774.
Blev 14.11.1774 gift med enken i gården, Karen Rasmusdatter
Kilde: GLA

Rasmus Nielsen, 1760-1848

Løbergården omkring 1790

Han var søn af Niels Andersen og fik fæstebrev på gården 16.marts 1788.
Døbt 6.03.1760. Død 4.02.1848.
Kilde: GLA og Real- og navneregister til Skøde- og panteprotokollen 1798 – 1853, Arkivalieronline, ligeledes FT 1801, Arkivalieronline

Niels Rasmussen, 1796-
Han betalte indfæstning 400 rbd sedler 21.09.1829
Kilde: GLA og FT 1834, Arkivalieronline

Niels Nielsen
Sønnen, som fik arvefæsteskøde på gården 7. dec. 1863, læst 8. juli 1864. På dette tidspunkt var gården på 5-2-0-2 ½ .
Han frasælger en del parceller og mageskifter med Anders Pedersen, matr.nr 62 Fladmose i Køng sogn. De bytter.
Skøde til Anders Pedersen.
Kilde: GLA

Anders Pedersen, 1823-1887
Skøde 30.juli 1865. Solgte 1888
Kilde: GLA og FT 1870, Arkivalieronline

Hans Jørgensen, 1847-1918
Skøde 1888
Kilde: GLA og FT 1890, Arkivalieronline