Matrikel nr. 7, Dærupgård

Fæstebønder på gården:

Jørgen Hansen,
Kilde: FT 1787, jvf. Arkivalieronline

Dærupgård omkring 1790

Anders Jørgensen
Kilde: FT 1834, fam.nr. 9, Odense, Baag, Flemløse, Dærup bye, en gaard, 9, Ft 1834, A8750
jvf. Arkivalieronline

Enken Anne Rasmusdatter, -1869
Kilde: FT 1855, Odense, Baag, Flemløse, Dærup, 1 Gaard, 45, FT-1855, C8470
jvf. Arkivalieronline

Rasmus Andersen,
Kilde: FT 1860, Odense, Baag, Flemløse, Dærup, 1 Gaard, 7, FT-1860, C8471
jvf. Arkivalieronline

Peder Slot, 1864-
Kilde: FT 1911, Dærup, løbenr. 4, nu matr.nr. 7a, Odense, Baag, Flemløse, Dærup, 7a, 4, FT-1911, C8612
jvf. Arkivalieronline og følgende

Interessant, at gården har matrikel nr. 7, når bygningerne er placeret, hvor de er, og hovedlodden ligger, hvor bygningerne forventedes at ligge i nummerrækkefølge, altså ved siden af matr.nr. 8.