Matrikel nr. 3

Fæstebønder i gården:
Sander Ibsen, 1631-1701, havde gården i fæste i 1664, hvor den ejedes af Sct. Knuds Kloster, Odense.
Hans kone døde 2. pinsedag 1689, hvor Sander altså stadig levede.
Kilde: GLA og KB Flemløse arkivalieronline

Jørgen Nielsen havde gården i fæste 1690
Kilde: GLA

Rasmus Andersen havde gården i fæste 1699. 1705 var gården i hartkorn 5-4-1-3 og var ejet af Søholm.
1719 var Rasmus Andersen stadig i gården, nu i hartkorn 5-4-3-0.
Kilde: GLA

Peder Pedersen, født i Barløse sogn. Han blev 17.dec. 1719 gift med Johanne Rasmusdatter, sandsynligvis forgængerens datter. Han blev kaldt Gamle Peder Pedersen.
Kilde: GLA og til vielsen Arkivalieronline, Register over viede og døde Flemløse sogn 1678 – 1891.

Anders Andersen. Nævnt 1739, hvor han var fadder hos Søren Jørgensen i Dærup.
Kilde: GLA

Thomas Andersen havde gården i fæste i 1787.
Kilde: FT 1787, Arkivalieronline
Han blev 22.11.1773 gift med Maren Madsdatter, Flemløse
Kilde: KB, Arkivalieronline, Register over viede og døde Flemløse sogn 1678 – 1891

Niels Rasmussen havde gården i fæste i 1801 og fortsat i 1834
Kilde: FT 1801, Arkivalieronline og Arkivalieronline

Efter Niels Rasmussens død i 1837 overtog enken, Mette Hansdatter fæstet.
Ref.: Matriklen 1841, Arkivalieronline
Hun kaldes Niels Kudsks Enke.
Hun døde i 1858 og datteren, Anne Nielsdatter var blevet gift med Rasmus Mikkelsen.

Rasmus Mikkelsen var fæstebonde fra 1840. Fæstebrevet er dateret 4.nov. 1840. Uddrag heraf ses her.
Kilde: FT 1850, Arkivalieronline

Mads Peder Olsen, født på Rosenlund som søn af Ole Pedersen blev gift med datteren Mette Rasmussen.
Han fik arvefæsteskøde på gården 27. juni 1869
Kilde: Skøde- og panteprotokollen, Arkivalieronline, FT 1870, Arkivalieronline
22. dec. 1878 fik han i øvrigt arvefæsteskøde på matr.nr. 2a i forbindelse med denne gård nedlæggelse.

Mette Rasmussen fik som enke adkomst til gården 1. juli 1910 (Mads Peder Olsen døde 8. april 1905 – hvorfor adkomst så sent?)

Sønnen i gården Peder Madsen Olsen fik skøde på gården 19. dec. 1919.
Kilde: Skøde- og panteprotokollen, Arkivalieronline