Matrikel nr. 6, Pilekjærgård

Fæstebønder på gården:
(For gårdens tilliggender klik her)

Pilekjærgård omkring 1790

Hans Hansen (1729-1801)
Anders Pedersen (1756-1835)
Peder Andersen (1784-1860)
Anders Pedersen Pilekjær (1830-1906)
Anders Pedersen Pilekjær fik arvefæsteskøde på gården 7.dec. 1868 fra Grev Rantzau, Frederikslund
Peder Andersen Pedersen (1863-1953)

Tilbage
Kilder:
FT 1787, jvf. Arkivalieronline
FT 1801, jvf. Arkivalieronline
FT 1834, jvf. Arkivalieronline
Real- og navneregister til Skøde- og panteprotokol, Dærup Ejerlav, 1859 – 1950, p. 106,
jvf. Arkivalieronline
FT 1870, jvf. Arkivalieronline
FT 1911, Dærup, løbenr. 20, her matr.nr 6a, Odense, Baag, Flemløse, Dærup, 6a, 33, FT-1911, C8612
jvf. Arkivalieronline