Matrikel nr. 6, Pilekjærgård

Fæstebønder på gården:

Hans Hansen, 1729-1801
Kilde: FT 1787, jvf. Arkivalieronline

Anders Pedersen, 1756-1835

Pilekjærgård omkring 1790

Kilde: FT 1801, jvf. Arkivalieronline

Peder Andersen, 1784-1860
Kilde: FT 1834, jvf. Arkivalieronline

Anders Pedersen Pilekjær, 1830-1906
Kilde: FT 1870, jvf. Arkivalieronline
Anders Pedersen Pilekjær fik arvefæsteskøde på gården 7.dec. 1868 fra Grev Rantzau, Frederikslund
Kilde: Real- og navneregister til Skøde- og panteprotokol, Dærup Ejerlav, 1859 – 1950, p. 106,
jvf. Arkivalieronline

Peder Andersen Pedersen, 1863-1953
Kilde: FT 1911, Dærup, løbenr. 20, her matr.nr 6a, Odense, Baag, Flemløse, Dærup, 6a, 33, FT-1911, C8612
jvf. Arkivalieronline