Litteratur og kilder:

Litteratur:

Erland Porsmose: ”Den regulerede landsby”, bd.1-2, Odense 1981, Porsmose, 1981
P. Andersen: Om to Gaarde og deres Beboere, i Aarbog for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter, 1. årgang, 1913, p. 408-438. Andersen 1913
P. Jensen: Bidrag til Baag Herreds Historie, i Aarbog for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter, 19. årgang, 1931, 5. bind, p. 706-713. Jensen 1931
H. Hansen: En gammel Baag Herreds Slægt, i Aarbog for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter, 5. årgang, 1917, 2. bind, p.71-322. Hansen 1917

Manus vedr. matr.nr. 8, Elmegård, udarbejdet af Slægtsgårdsarkivet i 1950’rne, i privat eje hos Hans Jørgen Andersen, Elmegård, Dærup, som takkes for lån af materialet. Elmegårdsmanus

Hos Hansen, 1917  læser man fx formuleringen: “Der er nu fundet en sikker Tradition for …” og det anses for dokumentation! Artiklen kræver derfor nærmere kildekritisk kontrol.

Kilder:

Kirkebøger for Flemløse sogn, alle set på Arkivalieronline, ref. hertil KB Flemløse og, (KBE, hvis det drejer sig om enesteministerialbogen), relevant info
Tilsvarende for evt. kirkebøger fra andre sogne
Folketællinger, alle set på Arkivalieronline, ref. hertil FT og relevant info
Matrikler, set på Arkivalieronline: 1841 og 1844
Ligeledes har jeg haft glæde af materiale, fremskaffet af og hos Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv, som takkes herfor.