En landsby og dens beboere

Velkommen til denne hjemmeside, der handler om en landsby på Sydvestfyn, nemlig Dærup.

Her et par bemærkninger om hvem, hvad og hvorfor

Landsbyen ligger i Flemløse sogn, som indtil kommunalreformen omkring 1970 udgjorde en selvstændig kommune. Konsekvensen af senere reformer er, at landsbyen nu ligger i Assens kommune.

Lokalhistorie?

Er du interesseret i lokalhistorie? Eller har du nogen tilknytning til den lille landsby på Sydvestfyn, kaldet Dærup?

Denne hjemmeside er principielt altid under opbygning …
hvilket også fremgår af de mange mangler.

web counter

En landsby på Fyn

Min interesse centrerer sig især om de

sociale forhold

i landsbyen – hvem boede hvor? hvordan var slægtsforbindelserne mellem

ejendommene

(for dem var de mange af – altså slægtsforbindelser)? hvordan udviklede ejendomsstrukturerne sig? osv osv.
Der er naturligvis også basis for en lang række historier om de mennesker, der boede i landsbyen. De historier samles under

personalhistorie

Har du lyst til at bidrage?

Skriv meget gerne til mig. Jeg modtager gerne artikler, enkeltoplysninger, korrektioner, tilføjelser, erindringer, fotos …

Ambitionen er en totalhistorie.

Read the Theme cumentation

Check out the Support Forums