Goddag

Jeg er født på en gård, Pilekjærgård i Dærup, Flemløse sogn, Baag herred. En lille landsby, hvis historie jeg nu er i færd med at skrive.

Dærups historie? Jeg har valgt indtil videre at beskæftige mig med perioden 1787-1901. Dens historie går naturligvis længere tilbage. Den nævnes første gang i 1368 under navnet Deroppe. Det hentyder måske til, at man fra sognets hovedby, Flemløse skal passere en lille bakke for at nå til Dærup. Hvis det er rigtigt, er navnet Dærup ikke dannet på den for -rup-byer traditionelle måde. Læs om stednavne her.

For nogle år siden skrev Steen Busck, lektor på Historisk Institut, Aarhus Universitet disputats om sit fødesogn, Sundby på Mors. Jeg skrev i NORDJYSKE en omtale af disputatsforsvaret – læs her. Disputatsens metode fascinerede mig og motiverede mig til at begynde mit eget lille projekt, idet jeg foreløbig indskrænker mig til den mindste enhed, landsbyen. Sognet som helhed kan meget vel komme til om 10 – 15 år!

Det er min ambition at give en totalbeskrivelse af landsbyen i det omfang kildematerialet tillader. Foreløbig er der her kun en flig af studiet, men jeg har tålmodighed … ! Og skal man tro talemåden, er det en dyd 🙂

Jeg skrev i nogle år boganmeldelser til vores lokale avis, Nordjyske. Et par stykker kan man finde her, ligesom man kan finde et par artikler, som måske tåler et gensyn. Disse er samlet på her.

Tak til …